Tuổi Nhâm Thân hợp làm ăn với tuổi nào để thành công

Ngày này xã hội phát triển việc kinh doanh hay kết hợp làm ăn với nhau là điều tất yếu. Quý bạn tuổi Nhâm Thân đang có ý định hợp tác kinh doanh, buôn bán làm ăn với ai đó. Bạn chưa biết tuổi Nhâm Thân hợp tuổi nào làm ăn, hay tuổi 1992 hợp làm ăn với tuổi nào để gặp nhiều thuận lợi.

Bạn muốn biết tuổi Nhâm Thân hợp làm ăn với tuổi nào nhất mời bạn tham khảo thông tin đến từ các chuyên gia tử vi tướng số với các phân tích dựa theo Cung mệnh, Thiên Can, Địa chi kết hợp phương pháp được ông cha truyền lại từ xưa đến nay.

Xem thêm:

Tuổi Nhâm Thân 1992 hợp làm ăn với các tuổi nam sau

Năm sinh

Luận giải – Phân Tích

Điểm

Tuổi 1992 hợp làm ăn với nam tuổi 1960 Thiên can : Nhâm –  Canh => Bình Hòa

Địa chi : Thân – Tí => Tam Hợp

Cung : Cấn – Khôn => Sinh Khí

8
Tuổi 1992 hợp làm ăn với nam tuổi 1964 Thiên can : Nhâm – Giáp => Bình Hòa

Địa chi : Thân – Thìn => Tam Hợp

Cung : Cấn – Càn => Thiên Y

7
Tuổi 1992 hợp làm ăn với nam tuổi 1967 Thiên can : Nhâm – Đinh => Tương Sinh

Địa chi : Thân – Mùi => Bình Hòa

Cung : Cấn – Ly => Họa Hại

7
Tuổi 1992 hợp làm ăn với nam tuổi 1969 Thiên can : Nhâm – Kỷ => Bình Hòa

Địa chi : Thân – Dậu => Bình Hòa

Cung : Cấn – Khôn => Sinh Khí

7
Tuổi 1992 hợp làm ăn với nam tuổi 1974 Thiên can : Nhâm – Giáp => Bình Hòa

Địa chi : Thân – Dần => Lục Xung

Cung : Cấn – Đoài => Diên Niên

7
Tuổi 1992 hợp làm ăn với nam tuổi 1982 Thiên can : Nhâm – Nhâm => Bình Hòa

Địa chi : Thân – Tuất => Tứ Đức Hợp

Cung : Cấn – Càn => Thiên Y

9
Tuổi 1992 hợp làm ăn với nam tuổi 1983 Thiên can : Nhâm – Quý => Bình Hòa

Địa chi : Thân – Hợi => Lục Hình

Cung : Cấn – Đoài => Diên Niên

7
Tuổi 1992 hợp làm ăn với nam tuổi 1984 Thiên can : Nhâm – Giáp => Bình Hòa

Địa chi : Thân – Tí => Tam Hợp

Cung : Cấn – Cấn => Phục Vị

7
Tuổi 1992 hợp làm ăn với nam tuổi 1990 Thiên can : Nhâm – Canh => Bình Hòa

Địa chi : Thân – Ngọ => Bình Hòa

Cung : Cấn – Cấn => Phục Vị

7
Tuổi 1992 hợp làm ăn với nam tuổi 1991 Thiên can : Nhâm – Tân => Bình Hòa

Địa chi : Thân – Mùi => Bình Hòa

Cung : Cấn – Càn => Thiên Y

8
Tuổi 1992 hợp làm ăn với nam tuổi 1992 Thiên can : Nhâm – Nhâm => Bình Hòa

Địa chi : Thân – Thân => Tam Hợp

Cung : Cấn – Đoài => Diên Niên

8
Tuổi 1992 hợp làm ăn với nam tuổi 1996 Thiên can : Nhâm – Bính => Tương Xung

Địa chi : Thân – Tí => Tam Hợp

Cung : Cấn – Khôn => Sinh Khí

7
Tuổi 1992 hợp làm ăn với nam tuổi 2000 Thiên can : Nhâm – Canh => Bình Hòa

Địa chi : Thân –  Thìn => Tam Hợp

Cung : Cấn – Càn => Thiên Y

8
Tuổi 1992 hợp làm ăn với nam tuổi 2005 Thiên can : Nhâm –  Ất => Bình Hòa

Địa chi : Thân – Dậu => Bình Hòa

Cung : Cấn – Khôn => Sinh Khí

7

Tuổi 1992 Nhâm Thân hợp làm ăn với các tuổi nữ sau

Năm sinh

Luận giải – Phân tích

Điểm

Tuổi Nhâm Thân hợp làm ăn với nữ tuổi 1965 Thiên can : Ất – Nhâm => Bình Hòa

Địa chi : Tỵ – Thân => Lục Hợp

Cung : Cấn – Đoài => Diên Niên

7
Tuổi Nhâm Thân hợp làm ăn với nữ tuổi 1967 Thiên can : Đinh – Nhâm => Tương Sinh

Địa chi : Mùi – Thân => Bình Hòa

Cung : Càn – Đoài => Sinh Khí

8
Tuổi Nhâm Thân hợp làm ăn với nữ tuổi 1968 Thiên can : Mậu – Nhâm => Bình Hòa

Địa chi : Thân – Thân => Tam Hợp

Cung : Khôn – Đoài => Thiên Y

9
Tuổi Nhâm Thân hợp làm ăn với nữ tuổi 1974 Thiên can : Giáp – Nhâm => Bình Hòa

Địa chi : Dần – Thân => Lục Xung

Cung : Cấn – Đoài => Diên Niên

7
Tuổi Nhâm Thân hợp làm ăn với nữ tuổi 1976 Thiên can : Bính – Nhâm => Tương Xung

Địa chi : Thìn – Thân => Tam Hợp

Cung : Càn – Đoài => Sinh Khí

7
Tuổi Nhâm Thân hợp làm ăn với nữ tuổi 1977 Thiên can : Đinh – Nhâm => Tương Sinh

Địa chi : Tỵ – Thân => Lục Hợp

Cung : Khôn – Đoài => Thiên Y

10
Tuổi Nhâm Thân hợp làm ăn với nữ tuổi 1980 Thiên can : Canh – Nhâm => Bình Hòa

Địa chi : Thân – Thân => Tam Hợp

Cung : Khôn – Đoài => Thiên Y

7
Tuổi Nhâm Thân hợp làm ăn với nữ tuổi 1983 Thiên can : Quý – Nhâm => Bình Hòa

Địa chi : Hợi – Thân => Lục Hình

Cung : Cấn – Đoài => Diên Niên

7
Tuổi Nhâm Thân hợp làm ăn với nữ tuổi 1984 Thiên can : Giáp – Nhâm => Bình Hòa

Địa chi : Tí – Thân => Tam Hợp

Cung : Đoài – Đoài => Phục Vị

7
Tuổi Nhâm Thân hợp làm ăn với nữ tuổi 1989 Thiên can : Kỷ – Nhâm => Bình Hòa

Địa chi : Tỵ – Thân => Lục Hợp

Cung : Khôn – Đoài => Thiên Y

7
Tuổi Nhâm Thân hợp làm ăn với nữ tuổi 1992 Thiên can : Nhâm – Nhâm => Bình Hòa

Địa chi : Thân – Thân => Tam Hợp

Cung : Cấn – Đoài => Diên Niên

8
Tuổi Nhâm Thân hợp làm ăn với nữ tuổi 1998 Thiên can : Mậu – Nhâm => Bình Hòa

Địa chi : Dần – Địa chi : Thân => Lục Xung

Cung : Khôn – Cung : Đoài => Thiên Y

7
Tuổi Nhâm Thân hợp làm ăn với nữ tuổi 2001 Thiên can : Tân – Thiên can : Nhâm => Bình Hòa

Địa chi : Tỵ – Địa chi : Thân => Lục Hợp

Cung : Cấn – Cung : Đoài => Diên Niên

8
Tuổi Nhâm Thân hợp làm ăn với nữ tuổi 2004 Thiên can : Giáp – Thiên can : Nhâm => Bình Hòa

Địa chi : Thân – Địa chi : Thân => Tam Hợp

Cung : Khôn – Cung : Đoài => Thiên Y

9
Tuổi Nhâm Thân hợp làm ăn với nữ tuổi 2007 Thiên can : Đinh – Thiên can : Nhâm => Tương Sinh

Địa chi : Hợi – Địa chi : Thân => Lục Hình

Cung : Khôn – Cung : Đoài => Thiên Y

8

Việc xem tuổi kết hợp làm ăn khá quan trọng nếu tìm được tuổi hợp làm ăn với tuổi Nhâm Thân sẽ gặp nhiều thuận lợi, việc làm ăn lên như diều gặp gió, chọn nhầm đối tác dẫn đến kinh doanh, buôn bán thua lỗ.

Với những thông tin về tuổi Nhâm Thân 1992 hợp làm ăn với tuổi nào hi vọng quý bạn có những lựa chọn tốt, đúng đắn để con đường tài lộc rộng mở.

Chúc bạn tuổi Nhâm Thân sớm tìm được người làm ăn hợp tuổi cũng như con đường công danh sự nghiệp được phát triển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *