Chồng Nhâm Thân 1992 vợ Quý Dậu 1993 sinh con năm nào tốt

Bạn tuổi Nhâm Thân 1992 bạn đang có ý định sinh con trai, con gái trong các năm từ 2018 đến 2025. Bạn băn khoăn không biết chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Quý Dậu sinh con năm nào tốt? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về năm sinh con hợp tuổi chồng 1992 vợ 1993 được các chuyên gia tử vi cung cấp nội dung mời vợ chồng bạn tham khảo

Thông tin tuổi bố Nhâm Thân mẹ Quý Dậu

Năm sinh của bố: 1992
Năm âm lịch: Nhâm Thân
Ngũ hành: Kim – Kiếm phong Kim
Năm sinh của mẹ: 1993
Năm âm lịch: Quý Dậu
Ngũ hành: Kim – Kiếm phong Kim

Chồng 1992 vợ 1993 sinh con năm 2018

Yếu tố

Bình Giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Kim, con là Mộc

Ngũ hành của cha là Kim Tương Khắc với Mộc của con, Trung bình

Ngũ hành của mẹ là Kim Tương Khắc với Mộc của con, Trung bình

2 /20 (tối đa 8/20)
Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Quý, con là Mậu

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Mậu của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Quý Tương Sinh với Mậu của con, Tốt

5/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Dậu, con là Tuất

Địa chi của cha là Thân Tứ Đức Hợp với Tuất của con, Không tốt

Địa chi của mẹ là Dậu Lục Hại với Tuất của con, Trung bình

1/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm 07/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Quý Dậu sinh con năm 2018 không tốt. Chồng 1992 vợ 1993 có ý định sinh con năm 2018 nên cân nhắc kỹ trước khi sinh.

 

>>>  Để xem năm 2018 này, Công Việc – Làm Ăn, Gia Đạo – Tình Duyên và sức khỏe ứng tuổi 1992, tuổi 1993 tốt hay xấu? Có gặp vận hạn nào không? Xin mời xem chi tiết tại:

 Xem tử vi tuổi Nhâm Thân năm 2018 chi tiết nhất.

Xem hạn tử vi tuổi Quý Dậu năm 2018 chính xác nhất

 

Chồng 1992 vợ 1993 sinh con năm 2019

Yếu tố

Bình Giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Kim, con là Mộc

Ngũ hành của cha là Kim Tương Khắc với Mộc của con, Trung bình

Ngũ hành của mẹ là Kim Tương Khắc với Mộc của con, Trung bình

2 /20 (tối đa 8/20)
Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Quý, con là Kỷ

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Kỷ của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Quý Bình Hòa với Kỷ của con, Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Dậu, con là Hợi

Địa chi của cha là Thân Lục Hình với Hợi của con, Trung bình

Địa chi của mẹ là Dậu Bình Hòa với Hợi của con, Tạm được

3/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm 09/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Quý Dậu sinh con năm 2019 không tốt. Chồng 1992 vợ 1993 có ý định sinh con năm 2019 nên cân nhắc kỹ trước khi sinh

Chồng 1992 vợ 1993 sinh con năm 2020

Yếu tố

Bình Giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Kim, con là Thổ

Ngũ hành của cha là Kim Tương Sinh với Thổ của con, Rất tốt

Ngũ hành của mẹ là Kim Tương Sinh với Thổ của con, Rất tốt

8 /20 (tối đa 8/20)
Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Quý, con là Canh

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Canh của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Quý Bình Hòa với Canh của con, Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Dậu, con là Tý

Địa chi của cha là Thân Tam Hợp với Tý của con, Tốt

Địa chi của mẹ là Dậu Lục Phá với Tý của con, Không tốt

3/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm 15/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Quý Dậu sinh con năm 2020 khá tốt. Chồng 1992 vợ 1993 có ý định sinh con năm 2020 nên tiến hành

Chồng 1992 vợ 1993 sinh con năm 2021

Yếu tố

Bình Giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Kim, con là Thổ

Ngũ hành của cha là Kim Tương Sinh với Thổ của con, Rất tốt

Ngũ hành của mẹ là Kim Tương Sinh với Thổ của con, Rất tốt

8 /20 (tối đa 8/20)
Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Quý, con là Tân

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Tân của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Quý Bình Hòa với Tân của con, Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Dậu, con là Sửu

Địa chi của cha là Thân Bình Hòa với Sửu của con, Tạm được

Địa chi của mẹ là Dậu Tam Hợp với Sửu của con, Tốt

5/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm 17/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Quý Dậu sinh con năm 2021 rất tốt. Chồng 1992 vợ 1993 có ý định sinh con năm 2021 nên tiến hành

Chồng 1992 vợ 1993 sinh con năm 2022

Yếu tố

Bình Giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Kim, con là Kim

Ngũ hành của cha là Kim Bình Hòa với Kim của con, Tạm được

Ngũ hành của mẹ là Kim Bình Hòa với Kim của con, Tạm được

4 /20 (tối đa 8/20)
Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Quý, con là Nhâm

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Nhâm của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Quý Bình Hòa với Nhâm của con, Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Dậu, con là Dần

Địa chi của cha là Thân Lục Xung với Dần của con, Trung bình

Địa chi của mẹ là Dậu Tứ Tuyệt với Dần của con, Không tốt

1/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm 09/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Quý Dậu sinh con năm 2022 không tốt. Chồng 1992 vợ 1993 có ý định sinh con năm 2022 nên cân nhắc kỹ

Chồng 1992 vợ 1993 sinh con năm 2023

Yếu tố

Bình Giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Kim, con là Kim

Ngũ hành của cha là Kim Bình Hòa với Kim của con, Tạm được

Ngũ hành của mẹ là Kim Bình Hòa với Kim của con, Tạm được

4 /20 (tối đa 8/20)
Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Quý, con là Quý

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Quý của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Quý Bình Hòa với Quý của con, Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Dậu, con là Mão

Địa chi của cha là Thân Tứ Tuyệt với Mão của con, Không tốt

Địa chi của mẹ là Dậu Lục Xung với Mão của con, Trung bình

1/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm 09/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Quý Dậu sinh con năm 2023 không tốt. Chồng 1992 vợ 1993 có ý định sinh con năm 2023 nên cân nhắc kỹ

Chồng 1992 vợ 1993 sinh con năm 2024

Yếu tố

Bình Giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Kim, con là Hoả

Ngũ hành của cha là Kim Tương Khắc với Hoả của con, Trung bình

Ngũ hành của mẹ là Kim Tương Khắc với Hoả của con, Trung bình

2 /20 (tối đa 8/20)
Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Quý, con là Giáp

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Giáp của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Quý Bình Hòa với Giáp của con, Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Dậu, con là Thìn

Địa chi của cha là Thân Tam Hợp với Thìn của con, Tốt

Địa chi của mẹ là Dậu Lục Hợp với Thìn của con, Tốt

6/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm 12/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Quý Dậu sinh con năm 2024 bình hòa. Chồng 1992 vợ 1993 có ý định sinh con năm 2024 nên tiến hành

Chồng 1992 vợ 1993 sinh con năm 2025

Yếu tố Bình Giải Kết luận
Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Kim, con là Hoả

Ngũ hành của cha là Kim Tương Khắc với Hoả của con, Trung bình

Ngũ hành của mẹ là Kim Tương Khắc với Hoả của con, Trung bình

2 /20 (tối đa 8/20)
Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Quý, con là Ất

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Ất của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Quý Bình Hòa với Ất của con, Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Dậu, con là Tỵ

Địa chi của cha là Thân Lục Phá với Tỵ của con, Không tốt

Địa chi của mẹ là Dậu Tam Hợp với Tỵ của con, Tốt

3/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm 09/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Quý Dậu sinh con năm 2025 không tốt. Chồng 1992 vợ 1993 có ý định sinh con năm 2025 nên cân nhắc kỹ

                                                                Nguồn: Kết quả được lấy từ: https://tuvikhoahoc.vn/

 

Với những thông tin được tổng hợp từ chuyên gia xem tử vi hi vọng giúp bạn biết chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Quý Dậu sinh con năm nào tốt. Chồng 1992 vợ 1993 nên sinh con vào các năm có điểm số từ 10 trở lên

Chúc gia đình vợ chồng Nhâm Thân và Quý Dậu hạnh phúc


Incoming search terms:

  • bố 92 mẹ 93 sinh con 2019
  • xem tu vi chong 93 vo 92 sinh con thang nao thi tot
  • xem tu vi chong 93 vo 92 dat ten co la gi cho dep
  • tuổi quý dậu đến năm kỷ hợi có lấy chồng được khong
  • nữ quý dậu và nam nhâm thân
  • nữ mạng sinh 1993 lấy chồng năm 2018 tốt không
  • nham than quy dau de con tuoi gi hop
  • năm tuổi con gái lấy chồng tốt không
  • con gái tuổi quí dậu 1993 lấy chồng năm 2018
  • chồng nhâm thân vợ quý dâu hợp sinh con tuổi gì

Leave a Reply