Chồng Nhâm Thân 1992 vợ Nhâm Thân 1992 sinh con năm nào tốt

Bạn tuổi Nhâm Thân 1992 bạn đang có ý định sinh con trai, con gái trong các năm từ 2018 đến 2025. Bạn băn khoăn không biết vợ chồng tuổi Nhâm Thân sinh con năm nào tốt? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về năm sinh con hợp tuổi Nhâm Thân 1992 được các chuyên gia tử vi cung cấp nội dung mời vợ chồng tuổi Nhâm Thân tham khảo.

Xem thêm:

Thông tin tuổi bố mẹ Nhâm Thân

Năm sinh của bố: 1992
Năm âm lịch: Nhâm Thân
Ngũ hành:Kim – Kiếm phong Kim 
Năm sinh của mẹ: 1992
Năm âm lịch: Nhâm Thân
Ngũ hành: Kim – Kiếm phong Kim 

Chồng 1992 vợ 1992 sinh con năm 2018

Yếu tố

Bình Giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Kim, con là Mộc

Ngũ hành của cha là Kim Tương Khắc với Mộc của con Trung bình

Ngũ hành của mẹ là Kim Tương Khắc với Mộc của con Trung bình

 

2 /20 (tối đa 8/20)

 

Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Nhâm, con là Mậu

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Mậu của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Nhâm Bình Hòa với Mậu của con, Tạm được

 

4/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Thân, con là Tuất

Địa chi của cha là Thân Tứ Đức Hợp với Tuất của con, Không tốt

Địa chi của mẹ là Thân Tứ Đức Hợp với Tuất của con, Không tốt

 

0/20 (tối đa 6/20)

 

Tổng điểm 06/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Nhâm Thân sinh con năm 2018 không tốt. Chồng 1992 vợ 1992 có ý định sinh con năm 2018 nên cân nhắc kỹ trước khi sinh

Chồng 1992 vợ 1992 sinh con năm 2019

Yếu tố

Bình Giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Kim, con là Mộc

Ngũ hành của cha là Kim Tương Khắc với Mộc của con, Trung bình

Ngũ hành của mẹ là Kim Tương Khắc với Mộc của con, Trung bình

2 /20 (tối đa 8/20)
Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Nhâm, con là Kỷ

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Kỷ của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Nhâm Bình Hòa với Kỷ của con, Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Thân, con là Hợi

Địa chi của cha là Thân Lục Hình với Hợi của con, Trung bình

Địa chi của mẹ là Thân Lục Hình với Hợi của con, Trung bình

2/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm 8/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Nhâm Thân sinh con năm 2019 không tốt. Chồng 1992 vợ 1992 có ý định sinh con năm 2019 nên cân nhắc kỹ trước khi sinh.

Chồng 1992 vợ 1992 sinh con năm 2020

Yếu tố

Bình Giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Kim, con là Thổ

Như vậy:

Ngũ hành của cha là Kim Tương Sinh với Thổ của con, Rất tốt

Ngũ hành của mẹ là Kim Tương Sinh với Thổ của con, Rất tốt

 

8 /20 (tối đa 8/20)

 

Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Nhâm, con là Canh

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Canh của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Nhâm Bình Hòa với Canh của con, Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Thân, con là Tý

Địa chi của cha là Thân Tam Hợp với Tí của con, Tốt

Địa chi của mẹ là Thân Tam Hợp với Tí của con, Tốt

6/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm 18/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Nhâm Thân sinh con năm 2020 rất tốt. Chồng 1992 vợ 1992 có ý định sinh con năm 2020 nên tiến hành

Chồng 1992 vợ 1992 sinh con năm 2021

Yếu tố

Bình Giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Kim, con là Thổ

Ngũ hành của cha là Kim Tương Sinh với Thổ của con, Rất tốt

Ngũ hành của mẹ là Kim Tương Sinh với Thổ của con, Rất tốt

8 /20 (tối đa 8/20)
Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Nhâm, con là Tân

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Tân của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Nhâm Bình Hòa với Tân của con, Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Thân, con là Sửu

Địa chi của cha là Thân Bình Hòa với Sửu của con, Tạm được

Địa chi của mẹ là Thân Bình Hòa với Sửu của con, Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm 16/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Nhâm Thân sinh con năm 2020 rất tốt. Chồng 1992 vợ 1992 có ý định sinh con năm 2020 thì nên tiến hành

Chồng 1992 vợ 1992 sinh con năm 2022

Yếu tố

Bình Giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Kim, con là Kim

Ngũ hành của cha là Kim Bình Hòa với Kim của con, Tạm được

Ngũ hành của mẹ là Kim Bình Hòa với Kim của con, Tạm được

4 /20 (tối đa 8/20)
Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Nhâm, con là Nhâm

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Nhâm của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Nhâm Bình Hòa với Nhâm của con, Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Thân, con là Dần

Địa chi của cha là Thân Lục Xung với Dần của con, Trung bình

Địa chi của mẹ là Thân Lục Xung với Dần của con, Trung bình

2/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm 10/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Nhâm Thân sinh con năm 2020 Bình hòa. Chồng 1992 vợ 1992 có ý định sinh con năm 2020 thì nên tiến hành

Chồng 1992 vợ 1992 sinh con năm 2023

Yếu tố

Bình Giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Kim, con là Kim

Ngũ hành của cha là Kim Bình Hòa với Kim của con, Tạm được

Ngũ hành của mẹ là Kim Bình Hòa với Kim của con, Tạm được

4 /20 (tối đa 8/20)
Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Nhâm, con là Quý

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Quý của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Nhâm Bình Hòa với Quý của con, Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Thân, con là Mão

Địa chi của cha là Thân Tứ Tuyệt với Mão của con, Không tốt

Địa chi của mẹ là Thân Tứ Tuyệt với Mão của con, Không tốt

0/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm 8/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Nhâm Thân sinh con năm 2023 không tốt. Chồng 1992 vợ 1992 có ý định sinh con năm 2023 nên cân nhắc kỹ trước khi sinh

Chồng 1992 vợ 1992 sinh con năm 2024

Yếu tố

Bình Giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Kim, con là Hoả

Ngũ hành của cha là Kim Tương Khắc với Hoả của con, Trung bình

Ngũ hành của mẹ là Kim Tương Khắc với Hoả của con, Trung bình

2 /20 (tối đa 8/20)
Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Nhâm, con là Giáp

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Giáp của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Nhâm Bình Hòa với Giáp của con, Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Thân, con là Thìn

Địa chi của cha là Thân Tam Hợp với Thìn của con, Tốt

Địa chi của mẹ là Thân Tam Hợp với Thìn của con, Tốt

6/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm 10/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Nhâm Thân sinh con năm 2024 Bình hòa. Chồng 1992 vợ 1992 có ý định sinh con năm 2024 thì nên tiến hành

Chồng 1992 vợ 1992 sinh con năm 2025

Yếu tố

Bình Giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Kim, con là Hoả

Ngũ hành của cha là Kim Tương Khắc với Hoả của con, Trung bình

Ngũ hành của mẹ là Kim Tương Khắc với Hoả của con, Trung bình

2 /20 (tối đa 8/20)
Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Nhâm, con là Ất

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Ất của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Nhâm Bình Hòa với Ất của con, Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Thân, con là Tỵ

Địa chi của cha là Thân Lục Phá với Tỵ của con, Không tốt

Địa chi của mẹ là Thân Lục Phá với Tỵ của con, Không tốt

0/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm 06/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Nhâm Thân sinh con năm 2025 Không tốt. Chồng 1992 vợ 1992 có ý định sinh con năm 2025 thì nên cân nhắc

Với những thông tin được tổng hợp từ chuyên gia xem tử vi hi vọng giúp bạn biết vợ chồng tuổi Nhâm Thân sinh con năm nào tốt. Chồng 1992 vợ 1992 nên sinh con vào các năm có điểm số từ 10 trở lên

Chúc gia đình vợ chồng Nhâm Thân hạnh phúc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *