Chồng Nhâm Thân 1992 vợ Giáp Tuất 1994 sinh con năm nào tốt

Bạn tuổi Nhâm Thân 1992 bạn đang có ý định sinh con trai, con gái trong các năm từ 2018 đến 2025. Bạn băn khoăn không biết chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Giáp Tuất sinh con năm nào tốt? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về năm sinh con hợp tuổi chồng 1992 vợ 1994 được các chuyên gia tử vi cung cấp nội dung mời vợ chồng bạn tham khảo

Thông tin tuổi bố Nhâm Thân mẹ Giáp Tuất

Năm sinh của bố: 1992
Năm âm lịch: Nhâm Thân
Ngũ hành: Kim – Kiếm phong Kim
Năm sinh của mẹ: 1994
Năm âm lịch: Giáp Tuất
Ngũ hành: Hoả – Sơn đầu Hoả

Chồng 1992 vợ 1994 sinh con năm 2018

Yếu tố

Bình Giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Hoả, con là Mộc

Ngũ hành của cha là Kim Tương Khắc với Mộc của con, Trung bình

Ngũ hành của mẹ là Hoả Tương Sinh với Mộc của con, Rất tốt

5 /20 (tối đa 8/20)
Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Giáp, con là Mậu

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Mậu của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Giáp Tương Phá với Mậu của con, Không tốt

2/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Tuất, con là Tuất

Địa chi của cha là Thân Tứ Đức Hợp với Tuất của con, Không tốt

Địa chi của mẹ là Tuất Tam Hợp với Tuất của con, Tốt

3/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm 10/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Giáp Tuất sinh con năm 2018 Bình hòa. Chồng 1992 vợ 1994 có ý định sinh con năm 2018 nên tiến hành

Chồng 1992 vợ 1994 sinh con năm 2019

Yếu tố

Bình Giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Hoả, con là Mộc

Ngũ hành của cha là Kim Tương Khắc với Mộc của con, Trung bình

Ngũ hành của mẹ là Hoả Tương Sinh với Mộc của con, Rất tốt

5 /20 (tối đa 8/20)
Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Giáp, con là Kỷ

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Kỷ của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Giáp Tương Sinh với Kỷ của con, Tốt

5/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Tuất, con là Hợi

Địa chi của cha là Thân Lục Hình với Hợi của con, Trung bình

Địa chi của mẹ là Tuất Bình Hòa với Hợi của con, Tạm được

3/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm 13/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Giáp Tuất sinh con năm 2019 khá tốt. Chồng 1992 vợ 1994 có ý định sinh con năm 2019 nên tiến hành.

Chủ đề dành riêng cho tuổi Nhâm Thân 1992 năm 2019

Chồng 1992 vợ 1994 sinh con năm 2020

Yếu tố

Bình Giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Hoả, con là Thổ

Ngũ hành của cha là Kim Tương Sinh với Thổ của con, Rất tốt

Ngũ hành của mẹ là Hoả Tương Sinh với Thổ của con, Rất tốt

8 /20 (tối đa 8/20)
Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Giáp, con là Canh

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Canh của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Giáp Tương Xung với Canh của con, Trung bình

3/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Tuất, con là Tý

Địa chi của cha là Thân Tam Hợp với Tý của con, Tốt

Địa chi của mẹ là Tuất Bình Hòa với Tý của con, Tạm được

5/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm 16/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Giáp Tuất sinh con năm 2020 rất tốt. Chồng 1992 vợ 1994 có ý định sinh con năm 2020 nên tiến hành

Chồng 1992 vợ 1994 sinh con năm 2021

Yếu tố

Bình Giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Hoả, con là Thổ

Ngũ hành của cha là Kim Tương Sinh với Thổ của con, Rất tốt

Ngũ hành của mẹ là Kim Tương Sinh với Thổ của con, Rất tốt

8 /20 (tối đa 8/20)
Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Quý, con là Tân

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Tân của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Quý Bình Hòa với Tân của con, Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Dậu, con là Sửu

Địa chi của cha là Thân Bình Hòa với Sửu của con, Tạm được

Địa chi của mẹ là Tuất Lục Hình với Sửu của con, Trung bình

3/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm 17/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Giáp Tuất sinh con năm 2021 rất tốt. Chồng 1992 vợ 1994 có ý định sinh con năm 2021 nên tiến hành

Chồng 1992 vợ 1994 sinh con năm 2022

Yếu tố

Bình Giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Hỏa, con là Kim

Ngũ hành của cha là Kim Bình Hòa với Kim của con, Tạm được

Ngũ hành của mẹ là Hoả Tương Khắc với Kim của con, Trung bình

3 /20 (tối đa 8/20)
Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Giáp, con là Nhâm

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Nhâm của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Giáp Bình Hòa với Nhâm của con, Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Tuất, con là Dần

Địa chi của cha là Thân Lục Xung với Dần của con, Trung bình

Địa chi của mẹ là Tuất Tam Hợp với Dần của con, Tốt

4/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm 11/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Giáp Tuất sinh con năm 2022 Bình hòa. Chồng 1992 vợ 1994 có ý định sinh con năm 2022 nên tiến hành

Chồng 1992 vợ 1994 sinh con năm 2023

Yếu tố

Bình Giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Hoả, con là Kim

Ngũ hành của cha là Kim Bình Hòa với Kim của con, Tạm được

Ngũ hành của mẹ là Hoả Tương Khắc với Kim của con, Trung bình

3 /20 (tối đa 8/20)
Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Giáp, con là Quý

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Quý của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Giáp Bình Hòa với Quý của con, Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Tuất, con là Mão

Địa chi của cha là Thân Tứ Tuyệt với Mão của con, Không tốt

Địa chi của mẹ là Tuất Lục Hợp với Mão của con, Tốt

3/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm 10/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Giáp Tuất sinh con năm 2023 bình hòa. Chồng 1992 vợ 1994 có ý định sinh con năm 2023 nên tiến hành

Chồng 1992 vợ 1994 sinh con năm 2024

Yếu tố

Bình Giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Hoả, con là Hoả

Ngũ hành của cha là Kim Tương Khắc với Hoả của con, Trung bình

Ngũ hành của mẹ là Hoả Bình Hòa với Hoả của con, Tạm được

3 /20 (tối đa 8/20)
Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Giáp, con là Giáp

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Giáp của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Giáp Bình Hòa với Giáp của con, Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Tuất, con là Thìn

Địa chi của cha là Thân Tam Hợp với Thìn của con, Tốt

Địa chi của mẹ là Tuất Lục Xung với Thìn của con, Trung bình

4/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm 11/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Giáp Tuất sinh con năm 2024 bình hòa. Chồng 1992 vợ 1994 có ý định sinh con năm 2024 nên tiến hành

Chồng 1992 vợ 1994 sinh con năm 2025

Yếu tố

Bình Giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Hoả, con là Hoả

Ngũ hành của cha là Kim Tương Khắc với Hoả của con, Trung bình

Ngũ hành của mẹ là Hoả Bình Hòa với Hoả của con, Tạm được

3 /20 (tối đa 8/20)
Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Giáp, con là Ất

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Ất của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Giáp Bình Hòa với Ất của con, Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Tuất, con là Tỵ

Địa chi của cha là Thân Lục Phá với Tỵ của con, Không tốt

Địa chi của mẹ là Tuất Bình Hòa với Tỵ của con, Tạm được

2/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm 09/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Giáp Tuất sinh con năm 2025 không tốt. Chồng 1992 vợ 1994 có ý định sinh con năm 2025 nên cân nhắc kỹ

Với những thông tin được tổng hợp từ chuyên gia xem tử vi hi vọng giúp bạn biết chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Giáp Tuất sinh con năm nào tốt. Chồng 1992 vợ 1994 nên sinh con vào các năm có điểm số từ 10 trở lên

Chúc gia đình vợ chồng Nhâm Thân và Giáp Tuất hạnh phúc

Nguồn : http://tuoinhamthan.com

 

Incoming search terms:

  • tuổi nhâm thân
  • chong 1992 vo 1996 de con nam nao thi hop
  • ready53m

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *