Chồng Nhâm Thân 1992 vợ Đinh Sửu 1997 sinh con năm nào tốt

Bạn tuổi Nhâm Thân 1992 bạn đang có ý định sinh con trai, con gái trong các năm từ 2018 đến 2025. Bạn băn khoăn không biết chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Đinh Sửu sinh con năm nào tốt? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về năm sinh con hợp tuổi chồng 1992 vợ 1997 được các chuyên gia tử vi cung cấp nội dung mời vợ chồng bạn tham khảo

Thông tin tuổi bố Nhâm Thân mẹ Đinh Sửu

Năm sinh của bố: 1992

Năm âm lịch: Nhâm Thân

Ngũ hành: Kim – Kiếm phong Kim

Năm sinh của mẹ: 1997

Năm âm lịch: Đinh Sửu

Ngũ hành: Thủy – Giản hạ Thuỷ

Chồng 1992 vợ 1997 sinh con năm 2018

Yếu tố

Bình Giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Thuỷ, con là Mộc

Ngũ hành của cha là Kim Tương Khắc với Mộc của con, Trung bình

Ngũ hành của mẹ là Thuỷ Tương Sinh với Mộc của con, Rất tốt

5/20 (tối đa 8/20)
Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Đinh, con là Mậu

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Mậu của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Đinh Bình Hòa với Mậu của con, Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Sửu, con là Tuất

Địa chi của cha là Thân Tứ Đức Hợp với Tuất của con, Không tốt

Địa chi của mẹ là Sửu Lục Hình với Tuất của con, Trung bình

1/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm 10/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Đinh Sửu sinh con năm 2018 Bình hòa. Chồng 1992 vợ 1997 có ý định sinh con năm 2018 nên tiến hành

Chồng 1992 vợ 1997 sinh con năm 2019

Yếu tố

Bình Giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Thuỷ, con là Mộc

Ngũ hành của cha là Kim Tương Khắc với Mộc của con, Trung bình

Ngũ hành của mẹ là Thuỷ Tương Sinh với Mộc của con, Rất tốt

5 /20 (tối đa 8/20)
Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Đinh, con là Kỷ

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Kỷ của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Đinh Bình Hòa với Kỷ của con, Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Sửu, con là Hợi

Địa chi của cha là Thân Lục Hình với Hợi của con, Trung bình

Địa chi của mẹ là Sửu Tứ Đức Hợp với Hợi của con, Không tốt

1/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm 10/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Đinh Sửu sinh con năm 2019 Bình hòa. Chồng 1992 vợ 1997 có ý định sinh con năm 2019 nên tiến hành

Chồng 1992 vợ 1997 sinh con năm 2020

Yếu tố

Bình Giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Thuỷ, con là Thổ

Ngũ hành của cha là Kim Tương Sinh với Thổ của con, Rất tốt

Ngũ hành của mẹ là Thuỷ Tương Khắc với Thổ của con, Trung bình

5 /20 (tối đa 8/20)
Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Đinh, con là Canh

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Canh của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Đinh Bình Hòa với Canh của con, Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Sửu, con là Tý

Địa chi của cha là Thân Tam Hợp với Tí của con, Tốt

Địa chi của mẹ là Sửu Lục Hợp với Tí của con, Tốt

6/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm 15/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Đinh Sửu sinh con năm 2020 khá tốt. Chồng 1992 vợ 1997 có ý định sinh con năm 2020 nên tiến hành

Chồng 1992 vợ 1997 sinh con năm 2021

Yếu tố

Bình Giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Thuỷ, con là Thổ

Ngũ hành của cha là Kim Tương Sinh với Thổ của con, Rất tốt

Ngũ hành của mẹ là Thuỷ Tương Khắc với Thổ của con, Trung bình

5 /20 (tối đa 8/20)
Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Đinh, con là Tân

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Tân của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Đinh Bình Hòa với Tân của con, Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Sửu, con là Sửu

Địa chi của cha là Thân Bình Hòa với Sửu của con, Tạm được

Địa chi của mẹ là Sửu Tam Hợp với Sửu của con, Tốt

5/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm 14/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Đinh Sửu sinh con năm 2021 khá tốt. Chồng 1992 vợ 1997 có ý định sinh con năm 2021 nên tiến hành

Chồng 1992 vợ 1997 sinh con năm 2022

Yếu tố

Bình Giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Thuỷ, con là Kim

Ngũ hành của cha là Kim Bình Hòa với Kim của con, Tạm được

Ngũ hành của mẹ là Thuỷ Tương Sinh với Kim của con, Rất tốt

6 /20 (tối đa 8/20)
Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Đinh, con là Nhâm

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Nhâm của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Đinh Tương Sinh với Nhâm của con, Tốt

5/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Sửu, con là Dần

Địa chi của cha là Thân Lục Xung với Dần của con, Trung bình

Địa chi của mẹ là Sửu Bình Hòa với Dần của con, Tạm được

3/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm 14/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Đinh Sửu sinh con năm 2022 khá tốt. Chồng 1992 vợ 1997 có ý định sinh con năm 2022 nên tiến hành

Chồng 1992 vợ 1997 sinh con năm 2023

Yếu tố

Bình Giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Thuỷ, con là Kim

Ngũ hành của cha là Kim Bình Hòa với Kim của con, Tạm được

Ngũ hành của mẹ là Thuỷ Tương Sinh với Kim của con, Rất tốt

6/20 (tối đa 8/20)
Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Đinh, con là Quý

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Quý của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Đinh Tương Xung với Quý của con, Trung bình

3/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Sửu, con là Mão

Địa chi của cha là Thân Tứ Tuyệt với Mão của con, Không tốt

Địa chi của mẹ là Sửu Bình Hòa với Mão của con, Tạm được

2/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm 11/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Đinh Sửu sinh con năm 2023 Bình hòa. Chồng 1992 vợ 1997 có ý định sinh con năm 2023 nên tiến hành

Chồng 1992 vợ 1997 sinh con năm 2024

Yếu tố

Bình Giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Thuỷ, con là Hoả

Ngũ hành của cha là Kim Tương Khắc với Hoả của con, Trung bình

Ngũ hành của mẹ là Thuỷ Tương Khắc với Hoả của con, Trung bình

2 /20 (tối đa 8/20)
Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Đinh, con là Giáp

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Giáp của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Đinh Bình Hòa với Giáp của con, Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Sửu, con là Thìn

Địa chi của cha là Thân Tam Hợp với Thìn của con, Tốt

Địa chi của mẹ là Sửu Lục Phá với Thìn của con, Không tốt

3/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm 09/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Đinh Sửu sinh con năm 2024 không tốt. Chồng 1992 vợ 1997 có ý định sinh con năm 2024 nên cân nhắc kỹ

Chồng 1992 vợ 1997 sinh con năm 2025

Yếu tố

Bình Giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Kim, mẹ là Thuỷ, con là Hoả

Ngũ hành của cha là Kim Tương Khắc với Hoả của con, Trung bình

Ngũ hành của mẹ là Thuỷ Tương Khắc với Hoả của con, Trung bình

2 /20 (tối đa 8/20)
Thiên Can Thiên can của cha là Nhâm, mẹ là Đinh, con là Ất

Thiên can của cha là Nhâm Bình Hòa với Ất của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Đinh Bình Hòa với Ất của con, Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Thân, mẹ là Sửu, con là Tỵ

Địa chi của cha là Thân Lục Phá với Tỵ của con, Không tốt

Địa chi của mẹ là Sửu Tam Hợp với Tỵ của con, Tốt

3/20 (tối đa 6/20)

Tổng điểm 09/20 : Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Đinh Sửu sinh con năm 2025 không tốt. Chồng 1992 vợ 1997 có ý định sinh con năm 2025 nên cân nhắc kỹ

Với những thông tin được tổng hợp từ chuyên gia xem tử vi hi vọng giúp bạn biết chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Đinh Sửu sinh con năm nào tốt. Chồng 1992 vợ 1997 nên sinh con vào các năm có điểm số từ 10 trở lên

Chúc gia đình vợ chồng Nhâm Thân và Đinh Sửu hạnh phúc

Nguồn : tuoinhamthan.com
Incoming search terms:

  • cha sinh năm 1992 mẹ sinh năm1997 sinh con năm nào
  • chồng 1992 vợ 1997 sinh con năm nào
  • chồng nhâm thân vợ đinh sửu nên sinh con năm nào

Leave a Reply